Specialist in arbeidsmediation en zakelijke geschillen


Een arbeidsconflict, samenwerkingsprobleem of een zakelijk conflict levert de nodige spanningen op en is voor niemand prettig.
Je wilt zo snel mogelijk een oplossing voor je conflict.
Iedereen is gebaat bij een fijne en productieve werkomgeving.

Mediation kan in veel situaties uitkomst bieden bij het samen vinden van een oplossing.
Ingewikkelde, langdurige en vaak kostbare juridische procedures kunnen voorkomen worden.
Bij mediation zit je zelf aan het stuur: je bepaalt samen de uitkomst.

Pamoja-mediation biedt mediation aan op basis van het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).
Met een specialisatie en ervaring in arbeid en arbeidsgerelateerde zaken zoals o.a.:

  • Mediation bij ziekteverzuim en re-integratie (verzuimmediation)

  • Exit-mediation

  • Samenwerkingsconflict tussen leidinggevende en medewerker

  • samenwerkingsconflict tussen bestuurder en ondernemingsraad

  • Teammediation

  • Zakelijke geschillen


Meer weten over mediation bij arbeidsconflicten? Bekijk hieronder de korte presentatie: "mediation bij het Oplossen van Arbeidsconflicten":